News

News

01.12.2016

 

Pursuant to the decision of the Regional Registry Court in Lublin od December 1st 2006, BIOCORP Polska Ltd has merged with BioMaxima S.A.  in accordance with Article. 492 § 1 point 1 of the Commercial Companies’ Code. As a result of the merger, based on Article  494 § 1 of the Commercial Companies’ Code, BioMaxima SA has entered into all the rights and duties of BIOCORP Polska Ltd , and  BIOCORP Polska Ltd has been removed from the Companies’ Register of KRS.

Please use the following mailing contact details for correspondence: 

BioMaxima SA

Centrum Mikrobiologii BIOCORP,

ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa, Poland

tel. +48 22 668 7380,

fax +48 22 658 4506

Please kindly update your records accordingly.

 

***


We invite you to participate in the next edition of the training organized by BIOCORP:

 

"SURVEILLANCE EQUIPMENT PROVISION OF COHESION MEASUREMENT IN THE  MICROBIOLOGICAL LABORATORY "

 

 

Warsaw, 12 June 2014   at 10:00 am

This training will allow you to make sure if the existing laboratory procedure with measurement equipment , patterns, strains and ancillary equipment is appropriate and whether the laboratory meets the requirements of paragraphs. 5.5 and 5.6 of the PN-EN ISO / IEC 17025:2005 and PN-EN ISO 7218:2008. Will be discussed establish procedures for the surveillance equipment and documentation associated with each deployed into operation equipment, and the necessary records, which should lead the laboratory to document performance equipment and its proper supervision.

 

 

Inquiries regarding the training please contact us at email: p.sankowska @ biocorp.pl

03.06.2013

Nowe produkty w ofercie firmy Biocorp Polska.

 

Podążając za rosnącymi wymaganiami klientów odnośnie trwałości podłoży na płytkach odciskowych typu Rodac nasza firma wprowadziła produkty sterylizowane radiacyjnie. Zastosowanie takiej techniki sterylizacji umożliwia dwukrotne przedłużenie terminu przydatności, który wynosi 6 miesięcy. Badania przeprowadzone przez zewnętrze laboratorium mikrobiologiczne potwierdziło zachowanie ich jakość oraz charakterystycznych cech pożywek.

15.04.2013  

12 kwietnia 2013 roku firma Biocorp POLSKA wzięła udział spotkaniu naukowym Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział w Bydgoszczy. Pracownik naszej firmy przedstawił zgromadzonym gościom wykład z zakresu „Diagnostyki Mycoplazm urogenitalnych zgodnie z najnowszymi wytycznymi CLSI”.

 

25.03.2013

W związku ze zmianą przepisów wynikająca z Rozporządzenia Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009/WE z listopada 2009 roku wymuszającej  na producentach kosmetyków obowiązek posiadania wyników badania testów konserwacji (PN-EN ISO 11930:2012), firma Biocorp POLSKA wychodząc na przeciw potrzebom swoich klientów, miała zaszczyt przeprowadziła szkolenie nt. „Testy konserwacji w przemyśle kosmetycznym – porównanie metod testów konserwacji”.

Szkolenie odbyło się 22 marca 2013 roku w Warszawie. Prelegentem naszego spotkania była Pani dr inż. Magdalena Garbolińska, ekspert i praktyk z wieloletnim stażem zajmujący się m.in. oceną czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych, surowców, testami konserwacji a także badaniem jakości wody do celów sanitarnych i produkcji.

Testy konserwacji (obciążeniowe) stały się obowiązkowym badaniem potwierdzającym bezpieczeństwo produktu kosmetycznego dlatego też głównym celem naszego szkolenia było przedstawienie Państwu zastosowania testów konserwacji i porównanie metod testu konserwacji wg FP, PN EN ISO z metodą tzw. „Koko testu”.

 

19.10.2013

18 października 2012 roku w Warszawie odbyło się szkolenie dotyczące „Szacowania niepewności pomiarów w ilościowej analizie mikrobiologicznej według dokumentu PKN ISO / TS 19036:2011”. Przeprowadziła je Pani dr Barbara Nowakowska (System-Lab QA).

Partners
  • edma
  • TCS
  • ProLab
  • ElITechGroup

Cart

Login