Новости

Новости

03.06.2013

Nowe produkty w ofercie firmy Biocorp Polska.

 

Podążając za rosnącymi wymaganiami klientów odnośnie trwałości podłoży na płytkach odciskowych typu Rodac nasza firma wprowadziła produkty sterylizowane radiacyjnie. Zastosowanie takiej techniki sterylizacji umożliwia dwukrotne przedłużenie terminu przydatności, który wynosi 6 miesięcy. Badania przeprowadzone przez zewnętrze laboratorium mikrobiologiczne potwierdziło zachowanie ich jakość oraz charakterystycznych cech pożywek.

15.04.2013  

12 kwietnia 2013 roku firma Biocorp POLSKA wzięła udział spotkaniu naukowym Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział w Bydgoszczy. Pracownik naszej firmy przedstawił zgromadzonym gościom wykład z zakresu „Diagnostyki Mycoplazm urogenitalnych zgodnie z najnowszymi wytycznymi CLSI”.

 

25.03.2013

W związku ze zmianą przepisów wynikająca z Rozporządzenia Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009/WE z listopada 2009 roku wymuszającej  na producentach kosmetyków obowiązek posiadania wyników badania testów konserwacji (PN-EN ISO 11930:2012), firma Biocorp POLSKA wychodząc na przeciw potrzebom swoich klientów, miała zaszczyt przeprowadziła szkolenie nt. „Testy konserwacji w przemyśle kosmetycznym – porównanie metod testów konserwacji”.

Szkolenie odbyło się 22 marca 2013 roku w Warszawie. Prelegentem naszego spotkania była Pani dr inż. Magdalena Garbolińska, ekspert i praktyk z wieloletnim stażem zajmujący się m.in. oceną czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych, surowców, testami konserwacji a także badaniem jakości wody do celów sanitarnych i produkcji.

Testy konserwacji (obciążeniowe) stały się obowiązkowym badaniem potwierdzającym bezpieczeństwo produktu kosmetycznego dlatego też głównym celem naszego szkolenia było przedstawienie Państwu zastosowania testów konserwacji i porównanie metod testu konserwacji wg FP, PN EN ISO z metodą tzw. „Koko testu”.

 

19.10.2013

18 października 2012 roku w Warszawie odbyło się szkolenie dotyczące „Szacowania niepewności pomiarów w ilościowej analizie mikrobiologicznej według dokumentu PKN ISO / TS 19036:2011”. Przeprowadziła je Pani dr Barbara Nowakowska (System-Lab QA).

Партнерам
  • edma
  • TCS
  • ProLab
  • ElITechGroup

Корзина

Войти